Skolen

Skolen er din kontakt til landets skoleledere, lærere og skolefolk i kommunerne. Skolen udkommer fire gange årligt på print, sender jævnligt nyhedsbreve og uploader indhold, artikler og nyttig viden på nyhedsportalen MagasinetSkolen.dk.

Skolen læses af landets lærere og skoleledere, formænd i skolebestyrelser, lærerstuderende, skolefolk i kommunerne samt fagkyndige i ministerier, styrelser og institutioner.

Magasinet distribueres til samtlige folkeskoler, efter- og friskoler, professionshøjskoler, skoleforvaltningerne i kommunerne, ppr (pædagogisk-psykologisk rådgivningscentre) m.fl. i hele landet.

Skolen er helt uafhængig og fri af politiske, religiøse eller ideologiske interesser. Vi arbejder på et sagligt og journalistisk grundlag med formidling af aktuelle og relevante emner.

Skolen fokuserer på grundskolen.

Nedenunder ses eksempler på annoncer indrykket i magasinet Skolen. Se den fulde oversigt over annonceformater, priser m.m. via dette link.

Menu